Farnost Zlaté Hory

Pouť rodin

V sobotu 13.5.2017 se můžeme zúčastnit pouti rodin na poutním místě Panny Marie Pomocné.

Více na: http://www.mariahilf.eu/cs/aktuality

 

PROGRAM POUTI RODIN:

13:30 Modlitba růžence

14:00 Mše svatá s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem

15:00-17:00 Doprovodný program: Skákací hrad, dílny pro děti (rýžování zlata, dárek pro maminku, kolovrat, mletí obilí, ...), cesta lesem pro děti - Putování s Marií

16:00 Přednáška MUDr. M. Fridrichové: "Zvládnou naše děti manželství s rodinou?"

17:00 Slavnostní závěrečné požehnání

Možnost občerstvení a zajištění pitného režimu.

Pouť ve spolupráci s Duchovní správou poutního místa pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava a děkanát Nový Jičín