Farnost Zlaté Hory

Změna kněze pro farnost Zlaté Hory

Od 1.7.2017 byl biskupem Františkem Lobkowiczem ustanoven do funkce administrátora Římskokatolické farnosti Zlaté Hory a administrátorem exkurrendo pro farnost Ondřejovice P. Mgr. Marcin Jaroslaw Slawicki