Farnost Zlaté Hory

Masopustní pochod

Podpořte naše tradice, abychom nemuseli žehrat na příliv cizího. Udržování tradic je nejlepší obranou před ztrátou vlastní identity. 

 

Reportáž ze Zlatých Hor zde.