Farnost Zlaté Hory

Přístupná věž

Od července 2018 je možné navštívit zpřístupněnou věž kostela i půdní prostory nad kostelem. Mimo sezónu jsou prohlídky jen na telefonickou objednávku.

 

Historie kostelních hodin je úzce svázána s naší rodinou. Prostředky na pořízení hodin byly získány veřejnou sbírkou farníků, přičemž zde nemalou částkou přispěl také náš pradědeček Alois Kunz, tehdejší starosta města.

Náš prastrýc Alois Kunz tento hodinový stroj přivezl a zkompletoval a jako vyučený hodinář o něj rovněž od roku 1924 do roku 1942 pečoval. Během války a bezprostředně po ní hodiny natahovala naše prateta Ida Kunz. V celém poválečném období až do své smrti v roce 1989 chodil každodenně natahovat tento hodinový stroj náš dědeček Albrecht Kunz, který byl v témže období zároveň kostelníkem. Výjimkou byla dvě krátká období, kdy tuto službu prováděli náš otec Alois Kunz a náš již zmíněný pradědeček Alois Kunz.     

                                                               Petr Kunz