Farnost Zlaté Hory

Pouť tří národů zrušena.

Pax et bonum!

 

Vážení otcové,

Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor mělo v sobotu 19. září 2020 přivítat poutníky z Česka, Polska i Německa. Tradiční Pouť národů, která se slaví od vysvěcení poutního místa v roce 1995, se však letos neuskuteční.

Po zvážení rizik spojených s šířením nemoci Covid-19 se na zrušení společné pouti dohodli představitelé ostravsko-opavské a opolské diecéze.

 

S přáním požehnaného dne.

 

Pavel Ramík

kancléř