Farnost Zlaté Hory

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na nevelkém území zvaném Zlatohorsko se nachází poměrně hustá síť sakrálních památek. Dnes se v kraji, v naší zemi trošku zapomenutém za hradbou pohoří, přilehlém ke státním hranicím, udivujeme monumentalitě některých z nich. Kostely byly na Zlatohorsku stavěny od středověku, a pravděpodobně i dřív, k ochraně obyvatel, kteří zde těžce pracovali ve zlatonosných dolech, ve sklárnách, v hutích a později na tkalcovských stavech. Podle množství sakrálních památek hrála víra v Boha ve zdejším kraji vždy významnou roli. O monumentalitu a architektonickou kvalitu důležitých staveb se zasloužili především vratislavští biskupové, kteří ve 2. pol. 15. století převzali vládu nad tímto územím od českých králů. Centrum této oblasti, město pod hradem Edelštejn a Leuchtenštejn – dnes Zlaté Hory – bylo dokonce na krátký čas městem královským. Vybavení kostelů bylo po změně režimu v roce 1948 postupně ochuzeno o mnohé liturgické předměty vysoké památkové hodnoty. Některé byly rozkradeny, jiné nenávratně zničeny. Mnohé kostely na Zlatohorsku jsou vybaveny jen částí původního honosného mobiliáře, přesto jejich interiéry dodnes působí svou jedinečností.Ve Zlatých Horách patří k dominantám města hned tři sakrální objekty – barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie středověkého založení, barokní špitální kostel sv. Kříže na severním předměstí a barokní kaple sv. Rocha na kopci nad městem. Horní Údolí zdobí monumentální kamenný kostel v novogotickém stylu, zasvěcený sv. Janu Křtiteli, který nahradil v letech 1886 - 1888 pozdně renesanční dřevěný kostelík. Stavba zcela zastiňuje menší kostel sv. Acháce v sousedním Dolním Údolí, postavený nad potokem v roce 1912 namísto dřevěné kaple zničené při povodni. Mezi Dolním Údolím a Zlatými Horami se táhnou Ondřejovice s farním kostelem sv. Martina středověkého založení. Také osada Rejvíz má od poč. 19. století svůj zděný kostel, který je zasvěcen Jménu Panny Marie. Kostely ve Zlatých Horách, Horním Údolí, Ondřejovicích a na Revíze jsou kulturními památkami. Při záchraně zlatohorských kostelů pomáhá farnosti také stát. Na kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách a na kostele sv. Jana Křtitele v Horním Údolí probíhají již několik let záchranné práce díky dotacím z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky. Kaple sv. Rocha byla kvalitně zastřešena díky Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury České republiky. Havarijní stav kostela Jména Panny Marie na Revíze a kostela sv. Kříže ve Zlatých Horách byl řešen pomocí příspěvku z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky.

 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách byl založen ve 13. století, přečkal dobu husitskou i třicetiletou válku. Po požáru roku 1699 byl za vlády vratislavského biskupa Františka Ludvíka Neuburga, v rámci rekatolizace území spravovaného vratislavským biskupstvím, přestavěn do monumentální barokní podoby. Gotickou podobu kostela dodnes připomíná stará sakristie, středověká věž představená před presbyterium a půdorys kostela. Kostel je staticky zabezpečen, obnoveny jsou střechy všech tří věží, dokončena byla i oprava barokního krovu nad lodí z poč. 18. století.

E.P.

 

 Kresba F. Wernera z let cca 1730 se zřetelnou hradbou za ochranou věží.

 

kostel_big.jpg

svatba zh2 -_big.jpg

svatba karolíny a václava_big.jpg