Farnost Zlaté Hory

Chcete nám pomoci?

 

Přehled potřeb farností Zlaté Hory a Ondřejovice.

Tato stránka je především pro ty z vás, kteří rádi přispívají na opravy kostelů. Nově lze pomocí variabilního symbolu přiřadit váš příspěvek přímo na projekt, který se rozhodnete podpořit. Předkládáme vám tedy přehled potřeb našich farností který se může rozšířit i podle vašich případných připomínek.

1) Oprava točitého schodiště na kůr ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách. var. symbol: 001  

2)Projekt osvětlení interiéru kostela  byl realizován místním podnikatelem panem Josefem Žáčkem. instalováno 10 ks reflektorů s výbojkami, celkový příkon 1250 W.

Kovaný lustr vyrobila a věnovala rodina Začalova, zapojení provedl D. Grim. Celkový příkon lustru je 80W. 

3)Zatékání do sklepů a do obvodových zdí je způsobeno nefunkčním odvedením vody ze střechy fary ve Zlatých Horách. V roce 2008 byla rekonstruována dešťová kanalizace kolem budovy a v další etapě (2010) byly vyměněny okapy a svody. Zbývá vyzdění anglických dvorků. Var. symbol:006

4)Silné vlhnutí zdi ondřejovického kostela, které se projevuje plísní v interiéru, je zapříčiněno násypem kolem obvodové zdi. Záměrem je odstranění násypu pod základovou spáru, položení drenážního potrubí a odvedení povrchových vod mimo stavbu. Pomoc je v tomto případě především finanční, 008

5)Sanace omítek v ondřejovickém kostele navazuje na předchozí oddrenážování obvodové zdi kostela – zednické práce. Var. symbol: 009

6)Rekonstrukce farního kostela ve Zlatých Horách je financovaná z prostředků Ministerstva kultury, protože patří do programu záchrany architektonického dědictví. Každoročně je však potřeba zajistit vlastní podíl k dotaci, který činí min. 10 procent. Tato částka však bývá větší z důvodu krácení dotace, a poněvadž je nutné dodělat vždy ucelenou část, především v případě střechy. Zajištění tohoto podílu je pro zlatohorskou farnost nereálné, proto se hledají prostředky např. z biskupství, místních podnikatelů, jiných farností atd. var.symbol: 010 

7)Oprava bočního vchodu a schodiště do zvonice v kostele sv. Martina v Ondřejovicích. Tesařské a stolařské práce.  Var.symbol 011

  

Případné finanční dary můžete zasílat na číslo účtu: 1818167389/0800, var. symbol je uveden za příslušnými texty.

Praktickou pomoc lze domluvit mailem nebo telefonem:

 rkf.zlatehory@doo.cz- farář

 rkf.zlatehory@doo.cz tel: 603 249 551

Za pomoc děkujeme, na váš kontakt zašleme zprávu o průběhu projektu.