Farnost Zlaté Hory

Znamení, která nás oslovují

Jednu hodinu nábožensví jsme se staršími dětmi věnovali tématu Znamení kříže. povídali jsme si o tom, co pro nás osobně kříž znamená, co z něj můžeme vyčíst:


- kříž jako znamení života: žehnáme sebe nebo druhé znamením kříže, život má mnoho rozměrů - svislé břevno značí náš vztah k Bohu vodorovné pak náš vztah k ostatním lidem


- kříž jako znamení společenství církve: kříž je společným znamením křesťanů, naučili jsme se znát různé tvary křížů


- kříž jako vyznání víry: slova "Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" jsou vlastně zkráceným vyznáním naší víry v trojjediného Boha


Potom jsme si každý vyrobili "svůj" kříž, který si můžeme dát do svého pokojíku. Na závěr děti ze svých malých křížů vytvořily jeden velký a v modlitbě jsme poděkovali za dar víry, za to, že kříž je pro nás znakem naděje...

 

 

  


Karla Waňková