Farnost Zlaté Hory

Farní kostel svatého Martina v Ondřejovicích

Podle archivních materiálů byl starý kostel sv. Martina v Ondřejovicích přestavěn do barokní podoby v roce 1777 po požáru střechy a následně vysvěcen vratislavským biskupem Filipem Schaffgotschem. Datum stavby krovu bude nutné ověřit dendrochronologickým průzkumem, neboť tato konstrukce odpovídá ve srovnání s krovy kostela sv. Kříže v Javorníku – vsi a kostela sv. Petra a Pavla v Bernaticích spíše 2. pol. 17. století. Oba jmenované kostely jsou datované dendrochronologickým průzkumem. Kostel sv. Martina obnova teprve čeká. Nejdříve bude zpracován stavebně historický průzkum. Protože se ale v krovu objevily plodnice dřevomorky, bude nutné zahájit záchranné práce co nejdříve.  

 

zvon_big.jpg

 


Starší varhanní motor byl darován farností Lubojaty a namontován. Varhany jsou plně funkční.