Farnost Zlaté Hory

Kostel Jména Panny Marie

V posledních letech byla věnována také zvýšená pozornost kostelu

 

Jména Panny Marie na Rejvíze.

Na kruchtě, sakristii a krovu věže se objevily obrovské plodnice dřevomorky.

 

Napadené prvky krovové konstrukce musely být nahrazeny prvky ze zdravého dřeva,

 

zdivo i dřevo bylo ošetřeno proti dalšímu působení nákazy.

 

Střecha byla pokryta břidlicí.

 

 


 

 

 

 

 

V srpnu 2011 byla dokončena rekonstrukce střechy, pokryta krytinou a vyměněny nebo opraveny dřevěné části krovu.

 

 

nová střecha

 

nová střecha

 

 

 

 

 

 

Na faře na Rejvízu je umístěna tkalcovská expozice Klubu přátel Zlatých Hor a přes letní sezónu

 

představuje jedno ze zajímavých dobových řemesel.

 

www.kpzh.cz

 

tkalcovx 005xx_big.jpgtkalcovx 006xx_big.jpg

 

Ukázka snování na snovadle.

 

tkalcovx 004xxd_big.jpg