Farnost Zlaté Hory

Kaple svaté Anny

 

Kaple sv. Anny

 

   Postavil ji r. 1906 generálmajor Karel Rudzinski z Rudna pro svou manželku Annu u příležitosti jejich stříbrné svatby.  Zmínky o kapli jsou ale i dříve - dokládají to zápisy z kroniky z r. 1883. Kaple je v novogotickém slohu a je zasvěcena sv. Anně (patronka horníků, ochránkyně manželských párů, přímluvkyně za šťastný sňatek a požehnání dětí).

 

 

Kaple sv. Anny v Javorné prošla opravou střechy, výměnou krytiny, opravou vstupní části včetně sloupů a opravou lavic. Kaple je zasazena v malebném údolí Javorné, zastrčena za korytem vodního náhonu, který ještě nedávno poháněl turbínu na výrobu elektrické energie. Na opravu kaple přispěl bývalý rodák pan Scholz. Druhou polovinu financí zajistili místní nadšenci z Klubu přátel Zlatých Hor  www.kpzh.cz