Farnost Zlaté Hory

Kostel svatý Kříž

 

Špitální kostel ve Zlatých Horách zasvěcený sv. Kříži je barokní stavbou, postavenou v letech 1764 – 1768. Stejně jako kaple sv. Rocha má volutový štít, sedlovou střechu s polovalbou sledující půlkruhový půdorys presbyteria. Ze střechy vyrůstá sanktusová věž. Kostel je po statickém zajištění, po obnově fasády i interiéru. Je zde zachován barokní krov. Při úpravách v interiéru byly objeveny barokní konsekrační kříže a nad kruchtou malovaný znak vratislavského biskupa Filipa Schaffgotsche. Kostel Svatý Kříž, v dolní části náměstí, sloužíval jako hřbitovní kaple. Dnes bývá výužíván i ke kulturním akcím, vzhledem ke komornímu prostředí které nabízí.