Farnost Zlaté Hory

Kaple svatého Rocha

rochus web_big.jpg

Kaple sv. Rocha nad Zlatými Horami byla postavena v letech 1661 – 1666 podle plánů stavitele Melchiora Wernera z Nysy jako dík za odvrácení moru od města. Stavba musela být po rakousko-pruských válkách, po roce 1757, kdy vyhořela, přestavěna. Nová kaple byla vysvěcena vratislavským biskupem Filipem Schaffgotschem. Pro odlehlost místa, postupně zarůstajícího bukovými nálety, zůstala bez většího zájmu zachována dodnes. Zájem o stavbu a její okolí projevovali donedávna snad jen hledači pokladů. Kaple, která se objevovala na všech vedutách na holém zeleném kopci nad městem, postupně mizí v bukovém lese a je vidět již jen pouze ze silnice při vjezdu do města. I to vypovídá o současnosti historického města v pohraničí. Památka ale zůstala z památkového hlediska ve velmi zachovalém stavu.

Při průzkumech vnitřních i vnějších omítek byly objeveny na stěnách v interiéru barokní malby. Barokní barevnost byla nalezena i na průčelí a bočních fasádách. Dřevěné konstrukce byly rovněž velmi dobře zachovány, žel silně napadeny dřevomorkou domácí. Rozevírajícíse krov byl jednou z příčin statických poruch obvodových zdí. Přestože jsme se velmi snažili o záchranu tohoto krovu, nepodařilo se ho zachránit v autentické podobě. Postupně byly vyměňovány napadené nefunkční kusy, ale při opravě nebylo možno držet snížení hřebene o více než 0,5 m způsobené zhroucením vazeb skrze zcela vyhnilé pozednice. Nakonec muselo být přistoupeno k provedení kopie barokního krovu. V roce 1994 byl ke kapli přiveden kabel elektrické přípojky, v roce 2009 byl kabel zaveden až do kaple. Připravuje se obnovení sanktusní věžičky.

E.P.


 

 

 

Historie vzniku kostela sv. Rocha

Dříve se pustý a divoce obrostlý kopec nazýval příhodně „Kamenný“ a má spolu s kostelíkem svůj historický význam.Připomíná války a mor, který řádil ve Zlatých horách v letech 1632 až 1633. Následkem nemocí byla ve Zlatých Horách velká bída. Tehdejší starosta a zároveň poštmistr Z. Johann Georg Nentwig nechal postavit novou poštu a několik domů a tak zajistil pro hladovějící občany práci. Obraz s jeho portrétem z r. 1676 se nacházel v kapli sv. Rocha.Tehdejší pan farář Martin Alois Berg během té strašné doby několikrát vystoupil na veřejnosti, nechal shromáždit občany Zlatých Hor a přitom řekl:“Jestliže Pán město neuhlídá, pak stráže hlídají marně!“Potom dal výzvu ke společným příslibům a modlitbám ke cti sv. Rocha. Zanedlouho řádění morové nákazy ustalo. Jako dík bylo na magistrátu Zlatých Hor za spoluúčasti pana faráře Berga a fb. Collektora Johanna Birolda rozhodnuto.

„Postavit na Kamenném kapli, zasvětit sv. Rochu a každoročně 16. srpna tam pořádat procesí, konat bohoslužby a nešpory.“

Sbírka, která byla uskutečněna mezi občany Zlatých Hor. ale i ve Slezsku, na Moravě a v Rakousku, umožnila v roce 1661 zahájení stavby kostela. A již v roce 1662 na svátek sv. Rocha konal v dosud nedostavěném kostelíku P. probošt Nentwig bohoslužby.Nedostatek peněz a nemilosrdná švédská válka však byly příčinou, že další stavba musela být zastavena. Opakovanými sbírkami byl kostelík nakonec dokončen a vybaven oltářem, obrazy, varhanami atd.

Při jednom z vojenských střetnutí mezi pruskými a rakouskými vojsky byl 17. listopadu 1759 kostelík zapálen a v roce 1760 sloužil tehdejší pan farář a první děkan P. Ignatz Hillebrand bohoslužbu mezi ohořelým zdivem. Když nastal opět mír, bylo možno za přispění Marie Terezie zahájit obnovu kostela.V roce 1768 bylo zhotoveno vnitřní zařízení a chór, 11 srpna posvěceno arciknězem Johanem Viewiegem, 13. července 1777 požehnáno a brzy nato konsekrováno biskupem knížetem Philip Gotthard Schaffgotschem. Od Roku 1768 se konaly v kostelíku sv. Rocha bohoslužby 16. srpna každý rok, což se, s výjimkou změny v čase Josefa II., dodržuje dodnes.