Farnost Zlaté Hory

Návrat hodinového stroje do farního kostela

Věc: Žádost o navrácení věžního hodinového stroje do kostela Nanebevzetí Panny Marie

 

Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o zahájení příslušných jednání vedoucích k navrácení věžního hodinového stroje vyrobeného firmou Franz Főrster v Jeseníku v roce 1924 do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách. Tyto hodiny jsme po dlouhém pátrání nalezli v prostorách bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku, který je ve správě Handkeho spolku.

Historie předmětných hodin je úzce svázána s naší rodinou. Prostředky na pořízení hodin byly získány veřejnou sbírkou farníků, přičemž zde nemalou částkou přispěl také náš pradědeček Alois Kunz, tehdejší starosta města. Náš prastrýc Alois Kunz tento hodinový stroj přivezl a zkompletoval a jako vyučený hodinář o něj rovněž od roku 1924 do roku 1942 pečoval. Během války a bezprostředně po ní hodiny natahovala naše prateta Ida Kunz. V celém poválečném období až do své smrti v roce 1989 chodil každodenně natahovat tento hodinový stroj náš dědeček Albrecht Kunz, který byl v témže období zároveň kostelníkem. Výjimkou byla dvě krátká období, kdy tuto službu prováděli náš otec Alois Kunz a náš již zmíněný pradědeček Alois Kunz.     

 

Je velmi smutné a zároveň neobvyklé, že tak významná a hodnotná kulturní památka jakou je kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách postrádá již mnoho let funkční věžní hodiny. Tyto byly z nepochopitelných důvodů demontovány a prodány, i když se jedná o plně funkční hodinový stroj moderní kotvové koncepce, který je možné dovybavit elektrickým natahováním. 

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

 

V Ostravě dne 11. 10. 2016 

                                                                Petr Kunz                Jana Kunzová                   Alois Kunz  

 

 

 

4.7.2017 byl dovezen hodinový stroj zlatohorských kostelních hodin zpět ze Šternberka.

Do správy Handkeho spolku byl v dubnu 2005 prodán za 15 tisíc Kč. Za stejnou cenu byl odkoupen a převezen v úterý na zlatohorskou faru.

Druhý den byl odnesen čtyřmi nosiči na své původní místo do hodinové skříně na půdě kostela. Hlavním iniciátorem návratu stroje byl pravnuk bývalého starosty města a jednoho z hlavních donátorů hodinového stroje Aloise Kunze pan Petr Kunz.


Pravnuk Petr Kunz


Detail podpisu stroje


Nosiči po namáhavém výstupu

 


Po dvanácti letech na svém místě


VZ.