Farnost Zlaté Hory

Farář a starosta ve Zlatých Horách

Biskupství ostravsko-opavské vydalo v roce 2019 publikaci o životě a osudu P. Vinzenze Braunera, který byl opravdu "světlem v temnotách zmatené doby".

Brožura je k dispozici v kostele nebo na faře a také v městském informačním středisku. Na farním kostele byla umístěna pamětní deska.VZ